Kurumsal PDF Belge Otomasyonu

 Kurumsal PDF Belge Otomasyonu

PDF-solutions-03Kurumlarda kullanılan birçok bilgi ve belge, farklı ortamlarda kullanıcı tercihlerine göre saklanmaktadır. Onun yerine güvenilir bir belge formatı olan PDF biçiminde saklaması, güvenli imza ile saklanması, arandığında kolayca bulunabilmesi ve kurumsal beleğin oluşturulması için bir zorunluluktur.

Bu anlamda bilgi ve belgelerin PDF otomasyonu sağlayan bir yazılımla otomatik olarak dönüştürülmesi ve kurumsal bir belge saklama sistemde barındırılması am acıyla belge otomasyonunuzu sağlıyoruz.