Zafiyet Taraması

Penetrasyon02

Zafiyet, bir güvenlik açıklığın kullanılması ile bilişim sistemlerinde oluşabilecek, firmanın bilgi ev itibar kaybetmesine neden olacak eksiklerdir. Bilişim sistemlerinin bu açıklıklara karşı taranması, olası boşlukların kapatılması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir.

Firmanızın bilişim sistemlerinin hangi tehditlere maruz kalacağını önceden bilemediğinize göre hazırlıklı olmak ve olası açıkların kapatılarak tedbir almak, bu nedenle zafiyet taraması yaptırmak en doğru yoldur.