Uzaktan Öğretim ve e-Öğrenme Sistemleri

Uzaktan Öğretim & e-Öğrenme Sistemleri
Distance Education & e-Learning SystemsWeb-Based-Distance-Education-02

Uzaktan eğitim hızla değişen dünyamızı altılamadaki günümüz insanının ihtiyaç duyduğu bilgiye ulaşması ve öğrendikleri ile yaşantısını kolaylaştırmayı amaçlar. Öğrenme kanallarının çeşitlenmesine rağmen kurumsal ya da amaca yönelmiş öğrenmenin sağlanabilmesi için bazı kuralların ve yapıların oluşturulmuş olması bir zorunluluktur. Uzaktan öğretimin yönlendirilmesi ve yönetilebilmesi ancak Öğretim Yönetim Sistemleri (Learning Menagment Systems) ile mümkündür. Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu Eğitim İçerik Yönetim sisteminin oluşturulmasından, içeriklerin hazırlanmasına kadar bir çık konuda danışmanlığımızdan yararlanabilirsiniz. Daha gerçekçi sonuçlar ancak doğru bilgi ve uygun tasarımdan oluşur.

Öğretim Yönetim Sistemi – (ÖYS)
Learning Management System – (LMS)

Eğitim ve Öğretim faaliyetlerinin elektronik olarak yönetilmesi amacı ile kullanılan LMS (Learning Management System) Öğretim Yönetim Sistemi’nin İngilizce adının kısaltmasıdır. Elektronik olarak sunulan tüm eğitim öğretim süreçlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılır. ÖYS – LMS hizmeti sayesinde;

 • Eğitim ve Öğretim Süreçlerinin Tümünün Yönetimi,
 • Kullanıcıya e-İçerik, ders materyalleri, sınav ve değerlendirmelerin sunulması,
 • Öğretme ve öğrenme süreç ve sonuçların izlenmesi, değerlendirilmesi, raporlanması,
 • Bilgilere zaman ve ortamdan bağımsız ulaşım,
 • İçerik ve Derslere Katılım ve Başarı Sonuçlarının Raporlanması yapılabilmektedir.

Okul ve Öğretim Yönetim Sistemi

Dijitalleşen bir dünyada, tüm iş süreçlerimiz gibi okul yönetim süreçleri de sayısal ortama taşınmakta, yönetsel görevler ve raporlardan çok daha fazası çok daha hızlı bir şekilde üretilir hale gelmektedir.

Yönetiminizde olan kampüs, okul, birim ve bunlara bağlı olan alanlarda çalışanlar, öğretmenler, eğitim öğretim faaliyetleriniz süresince üretilen her türlü bilgi ve belge yönetim ve raporlanmasına imkan sağlayan yönetim yazılımları dijitalleşmiş yöneticilerin en büyük yardımcı araçlarıdır.

Okul Yönetim Sistemi, eğitim kurumunun ihtiyaç duyacağı tüm yönetsel süreçlerdeki bilgi organizasyonunu sağlayan eğitim yönetim sistem çözümüdür. Ürün hakkında daha detaylı bilgiyi buradan alabilirsiniz. [ Detaylar —>> ]


E-öğrenme ile sürekli eğitim

E-öğrenme ile kurumların ve çalışanların hayatı kolaylaşıyor. Kurumların iç eğitim süreçlerini kolaylaştırıyor, dinamik kurum kültürünü destekliyor.

 • Eğitimlerin belli bir zaman aralığında yapılma zorunluluğu yoktur.
 • Eğitimlere her yerden, sadece internet bağlantısıyla ulaşılabilir, fiziksel bir ortam gerektirmez.
 • Eğitimci ile çalışanların aynı ortamda ve aynı anda bulunma zorunluluğunu ortadan kaldırır.
 • Kuruma özel kurulan bir platformla, kurum içinde dinamik bir bilgi akışı sağlar ve bilgi bireylere tek tek ulaşır.
 • Çalışanlara zamanını ve mekanını kendine göre düzenleyebileceği alternatif bir eğitim sağlar.
 • Çalışanlar ders/eğitim/konu içeriklerine istedikleri zaman tekrar tekrar ulaşabilir.
 • Çalışanlara e-posta veya tartışma odaları gibi etkileşim araçlarıyla kendi aralarında veya eğitmen ve konu uzmanlarıyla iletişim kurabilecekleri bir platform sağlar.

Neler Yapıyoruz?

 • Etkileşimli Eğitim Uygulamaları
 • Öğretim Tasarımı ve Eğitim Senaryolaştırma
 • Animasyon Eğitim İçerikleri Geliştirme
 • Karakter ve imgelerin görsel tasarımı
 • Etkileşimli Eğitim Similasyonları
 • Eğitim İçerik Videoları, Etkileşimli Eğitim Videolar
 • Zengin Eğitim İçerikleri Geliştirme, E-Book, Z-Book
 • Elektronik Çevrim içi Sınav – E-Sınav Geliştirme Hizmeti

Etkileşimli Eğitim Uygulamaları Geliştirme

Eğitim konu alanına uygun olarak içerik uzmanları tarafından geliştirilmiş içeriklerin amacına uygun olarak öğretmen ya da öğrenci etkileşimli olarak hazırlanmasıdır. Alan uzmanlarının yanında öğretim tasarımcı, grafik ve canlandırma uzmanı, ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmet uzmanlarından oluşturulan bir proje ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

Eğitimin düzeyine,  öğrenme yönetim sistemine, dijital kitaba ve kullanılacak cihazlara bağlı olarak farklılaştırılmış, sürükle-bırak, eşleştirme, puzzle, bulmaca, dinle-yaz gibi farklı türlerde etkileşimler eğitim teknolojileri standartlarına (SCORM, Tin-Can) uygun olarak, kullanılacak ortama uygun çıktı formatında üretilmektedir.


Etkileşimli Eğitim Videoları Geliştirme

Öğrenme kaynakları arasında artık sıklıkla kullanılmakta olan video ortamlarının, eğitim için uyarlanmış hali olan etkileşimli videolar, akışlı medya üzerinden öğrenmenin daha eğlenceli ve etkili bir yolu olarak tanımlanmaktadır. Etkileşimli video, eğitim amacı ile hazırlanmış olan akışlı medya ya da videolar üzerinde öğretim amaçlarına uygun olarak hazırlanmış kullanıcı etkileşimlerinin eklenmesi, sonucuna göre videonun farklı yerlerine dallanması esasına dayanmaktadır. Etkileşimli videolar LMS sistemleri ile uygun standartlarda geliştirilmekte olup, kullanıcı ve ortam ile ilgili her türlü bilgi LMS yönetim sisteminde saklanabilmektedir.


Eğitim Animasyonları Geliştirme

Eğitimlerin içerisinde kullanılan ve eğitimin etkinliğini artıracak 2 (2D) ve 3 boyutlu (3D) eğitim animasyonları, öğrenmeyi ve öğrenmenin kalıcılığını arttırdığı bilinmektedir.

Animasyon ve canlandırmalı içerikler, alan uzmanlarının yanında öğretim tasarımcı, grafik ve canlandırma uzmanı, ölçme ve değerlendirme, rehberlik ve danışmanlık hizmet uzmanlarından oluşturulan bir proje ekibi tarafından hazırlanmaktadır.

10 Adımda Zaman Yönetimi Eğitimi Animasyonu*

* Zaman Yönetimi Eğitim Videosu tanıtım amacıyla hazırlanmıştır.


Eğitim Simülasyonları Geliştirme

Simülasyon diğer adıyla benzetim; teorik yada fiziksel gerçek bir sistemin, bilgisayar ortamında modellendikten sonra bu model ile sistemin işletilmesi amacına yönelik olarak , sistemin davranışını anlayabilmek veya değişik stratejileri değerlendirebilmek için deneyler yürütülmesini sağlayacak, bu sistemlerin özelliklerini ve davranışlarını bilgisayar aracılığıyla değiştirerek farklı sonuçları değerlendiren bir tekniktir.

Eğitim ortamlarında kullanılması ekonomik olmayan, zor ve tehlikeli süreçlerin öğretilmesi amacı ile kullanılmaktadır. Simülasyon yazılımları geçek yaşamı model aldıklarından, kullanıcı ile etkileşim içerisinde olmalı, gerçek yaşamdaki sonuç ve çıktıları üretebilmelidir.


Eğitimde Sanal Gerçeklik – VR Uygulama Geliştirme

Sanal Gerçeklik (Virtual Reality), insanların hem keşfedip hem de etkileşime girebildiği üç boyutlu bilgisayar teknolojileri ile oluşturulmuş ortama verilen isimdir. Çoğu sanal gerçeklik ortamı, bir bilgisayar ekranı yoluyla edinilen görsel tecrübelerden ibarettir. Ortam kullanıcı tepkilerine göre yenilenerek, farklı deneyimler oluşturabilmektedir. Bu anlamda mobil cihazlarda 3D ortam deneyimi yaşanırken, bilgisayar sistemleri üzerinden kullanılan bodellerde 6D ortam deneyimleri yaşanabilmektedir.

Eğitim programlarıın temel aldığı yapılandırmacı yaklaşıma göre öğrencilerin en iyi deneyimi, yaşayarak öğrendiklerini bilinmektedir. Sanal gerçeklik uygulamaları tam da bu noktada eğitim-öğretim açısından önem arz ediyor. Sanal gerçeklik ile öğrencilere daha gerçekçi bir ortam deyimi sunulabildiği için öğrencilerin yaparak ve yaşayarak öğrenmeleri sağlanmış oluyor.


Zengin İçerikli Elektronik Kitap – Z-Kitap

Z-Kitap’ları E-kitap olarak tanımlanan elektronik kitaplardan ayıran en önemli özellik bünyesinde çoklu ortam unsurları ile (ses, animasyon, video, resim, fotoğraf, harita, grafik, tablo, simülasyon vb.) etkileşimli materyalleri barındırması olarak ifade edilebilir.

Z-Kitaplarda konu anlatımlarının yanı sıra ünite ve genel değerlendirme soruları da etkileşimli (interaktif) hâldedir. Ayrıca elektronik ortamdaki farklı etkileşim türlerinin kullanılmakta olduğu çeşitli ölçme değerlendirme tekniklerine de yer verilebilmektedir. Bu sayede öğrenciye konu alanı ile ilgili olarak anında geri bildirimler ve düzeltmeler verilerek öğrenme pekiştirilmekte, öğrenmenin kalıcılığı arttırılmaktadır.


Elektronik Çevrim içi Sınav – E-Sınav İçerik Geliştirme

Elektronik sınav hizmeti, öğrenme hedef ve amaçlarına ulaşma düzeylerinin belirlenmesi için kritik önem arz etmektedir. Eğitim öğretim faaliyetleri sonunda ölçme ve değerlendirme yapılmaz ise amaçlara ulaşılıp ulaşılmadığı belirlenemez. Bu amaçla elektronik ortamda sınavların uygulanması ve sınav güvenliğinin sağlanması amaçlanmakta, geliştirilen ölçme ve değerlendirme soruları, bilgisayar ortamında uygulanabilir. Sınav sonuçları ister sınav sonunda istenir ise daha sonra toplu olarak açıklanabilmektedir. LMS sistemleri üzerinden tanımlanmış tüm kullanıcılara sınav hizmeti sunulmaktadır. E-sınavlar kağıt kalem sınavlarına göre daha esnek uygulama, kolay ve hızlıca dağıtım ve değerlendirme bakımından ekonomik bir çözüm olarak görülmektedir.