Kullanılabilirlik Danışmanlığı

Yazılım projelerinde kullanılabilirlik, bir yazılımın belirli kullanıcılar tarafından belirlenmiş amaçlara göre etkili, verimli ve belirli bir kullanım standardı çerçevesinde memnuniyetle kullanabilme derecesi olarak tanımlanmaktadır.

Yazılımın etkili olarak kullanılması; kullanıcıların belirli amaçlardaki doğruluk ve bütünlüğe ulaşması, verimli olarak kullanılması ise ulaşılan amaçların doğruluk ve bütünlüğü için harcanan kaynakların ölçülmesi ile belirlenir.

Kullanılabilirlik testi ise yazılım ara yüzünde kullanıcının amacına uygun olarak belirlenmiş görevi yerine getirebilmesi için faaliyetlerde bulunması ve bu sırada kullanıcının davranış ve tutumlarından ölçümler alınması ile verimliliğin, etkililiğin ve memnuniyetin ölçümlenmesidir.

Kullanilabilirlik_Danismanligi

Kullanılabilirlik testlerinin temel bileşenleri aşağıdaki şekilde tanımlanır.

 • Kullanıcı: Yazılımı kullanması hedeflenen ve yazılımla etkileşimde bulunan birey,
 • Amaç: Yazılımı kullanacak kullanıcının yerine getirmek istediği faaliyeti yapabilmesi,
 • Görev: Kullanıcının amacına ulaşması için yapmak zorunda olduğu faaliyetler,
 • Memnuniyet: Yazılımın kullanım zorlukları içermemesi ve kullanıcıda olumlu durumlar oluşturması,

Kullanılabilirlik alanında gerçekleştirdiğimiz test ve teknikler;

 • Altın Standart kullanılabilirlik testi
 • Grup odaklama
 • Anket çalışması
 • Bilişsel örnekler
 • Çoğulcu gözden geçirme
 • Sezgisel gözden geçirme
 • Görev Analizi
 • Yapılandırılmış sorgulama teknikleri kullanıyoruz.