Süreç Danışmanlığı

İnsan, makine, malzeme, bilgi, zaman, enerji gibi kaynak ve girdileri işleyip değer katarak müşteri istek, beklenti ve ihtiyaçlarını karşılamak için çıktıya dönüştürülmesini sağlayan birbirine bağımlı bir seri eylem ve işlem dizileri süreç olarak isimlendirilir. Süreçlerin genel özelliklerine bakıldığında, tekrarlanabilen, ölçülebilen, bir sahibi ya da sorumlusu olan, hiyerarşik yapıda yönetilmesi gerekmeyen, çoğunlukla birimler arası, eylem ve işlemler dizileri olduğu görülmektedir.

Süreç Yönetimi ise, var olan tüm süreçlerin belirlenmesini, değişen müşteri ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda süreçlerin gözden geçirilerek sürekli iyileştirilmesini, gerekiyorsa revize ya da yeniden tasarlanmasını amaçlamaktadır.

Surec_Danismanligi

Firmaların uzun yıllarca aynı kalitede çıktı elde ederek müşteri memnuniyeti sağlamalarının altında mükemmelleştirilmiş süreçler yatmaktadır. İşletme bu süreçler üzerinden tüm faaliyetlerini yerine getirmekte, her bir aşamada elde edilen çıktı ya da ürün bir sonraki aşamaya girdi olarak tanımlanmaktadır. Rekabetçi bir işletme olabilmenin yolu müşteri ihtiyaçlarına göre süreçlerin hızla uyarlanabilmesi, hatasız kullanıma alınmasına, yüksek kalitede nihai ürün elde ederek rakiplerden farklı olarak pazarlayabilmekten geçmektedir.

Danışmanlarımız, farklı sektörlerden elde ettikleri deneyim ile kapsamlı bir inceleme yaparak iş süreçlerinizi gözden geçirir ve basit, uygulanabilir, ekonomik, denetlenebilir, işletme hedeflerine uyumlu olduklarını kontrol eder.

Çekirdek Süreç Mükemmelliği sayesinde danışmanlarımız süreçlerinizi analiz etmenize ve en temel görevlere odaklanarak maliyetlerinizi düşürmeye, kalitenin ve müşteri memnuiyetinin artmasını sağlar.

Süreç Danışmanlığı kapsamında odaklandığımız alanlar;

  • Bilgi Teknolojileri Stratejisi
  • Bilgi Teknolojileri Maliyet Azaltma
  • Bilgi Teknolojileri Organizasyon Geliştirme
  • Bilgi Teknolojileri Değerlendirmesi
  • Bilgi Teknolojileri Kalite Danışmanlığı