Yazılım Test Danışmanlığı

Kaliteli yazılımlar, kabul edilebilir düzeyde hatasız, planlanan bütçe ile zamanında bitirilip dağıtılabilen, gereksinimleri ve/veya beklentileri karşılayabilen ve sürdürülebilir özelliklere sahip yazılımlardır.

Test, bir sistemi manuel veya otomatik yollarla deneyerek veya değerlendirerek, belirlenmiş gereksinimleri karşıladığının doğrulanması veya beklenen ile gözlenen sonuçlar arasındaki farkların belirlenmesi sürecidir. Yazılım testi ise bir yazılımın sonsuz sayıdaki çalışma alanından, sınırlı sayıda ve uygun şekilde seçilmiş testler ile beklenen davranışlarını karşılamaya yönelik, dinamik olarak yapılan doğrulama faaliyetlerini kapsamaktadır. Testler verilen hizmetler ya da ürünün önceki ve mevcut kalitesi hakkında bilgi sağlamak için yapılan deneysel araştırmalara dayanır.

Yazilim_Test_Danismanligi

Geliştirilen yazılımın türüne bağlı olarak yazılım testleri aşağıdaki amaçlar için tasarlanır.

 • Yazılım ürünün geliştirilme amacına uygun sorunsuz çalıştığını ve görevini yerine getirdiğinden emin olmak,
 • Hatalı ürünün yeni baştan düzenleme ve geliştirme masraflarını azaltmak,
 • Erken aşamalarda hata ve yanlışları saptayarak ileri aşamalara yayılmasını önlemek, böylece zaman ve maliyetten tasarruf sağlamak,
 • Müşteriye sunulmadan önce ürün kalitesinden emin olmak,
 • Müşteri dolayısıyla kullanıcı memnuniyetini arttırmak,
 • Sistematik bir yapı içerisinde çalışma ve geliştirme alışkanlıkları kazanmış çalışanların geliştirilmesi,
 • Zorlu piyasa koşullarında rekabet edebilir yüksek kaliteli ürünler ve satışların arttırması,

Ayrıca ürettikleri yazılımları yeterince test etmeden müşterilerinin hizmetine sunan firmalar, olası yazılım hataları sonucunda itibar kaybedecekleri gibi müşterilerine tazminat ödemek durumunda da kalabilirler.

Analizlerimizde kullandığımız Test Türleri

 • Birim Testi(Unit Testing) :
 • Tümleyim Testi (Integration Testing)
 • Regresyon Testi (Regression Testing)
 • Performans Testi(Performance Testing)
 • Kullanıcı Kabul Testi (User Acceptance Testing)
 • Beyaz Kutu Test Tekniği(White Box Testing Technic)
 • Kara Kutu Test Tekniği(Black Box Testing Technic)