İş Modelimiz

Rekabetin artan baskısı altında, işimizdeki başarının esas olarak strateji ve temel iş modellerinin tasarımı ve uygulanmasına bağlı olduğunu biliyoruz. İş modelimizin müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için oluşturulmuş uzmanlık düzeyimizi ilişkilerimize yansıtacak bir model ve sistematik yaklaşım olarak öneriyoruz. İş modelimizi müşterilerimizi tanımak ve sorunlarına gerçekçi ve sürdürülebilir çözümleri belirlemek, karşılıklı iletişim ve işbirliği içerisinde yapılacaklar hakkında ortak bir görüş oluşturmak, planlanmış çalışmalar sırasında işbirliği, test ve kontrol, dağıtım, eğitim, bakım gibi basitleştirilmiş ancak etkinliği kanıtlanmış adımlardan oluşturuyoruz. Basitleştirilmiş stratejimiz sayesinde müşterilerimize etkili olduğu kadar esnek bir planlama da sunuyoruz.
İş modelimizin müşterilerimize sağladığı faydalara gelince, öncelikli ihtiyaçlarının giderilmesi sonucu artan memnuniyet, tam ve bir bütün olarak çözüm sunulması, artan çalışan memnuniyeti, iş süreçlerinde sadeleşme, maliyetlerin azalması, alan uzmanları ile maliyetlerini yükseltmeden iletişim sağlamak, proje kapsamında süreç, görev, rol, maliyet ve zaman planlaması üzerinde dikkatle durduğumuz konular arasındadır.
Müşteri odaklı iş modelimizi hazırlarken aşağıdaki adımları takip ediyoruz;

IS_Modelimiz


 

Müşteriler

Müşteri memnuniyeti önem verdiğimiz önceliklerimizden birisidir. Müşterilerimizin, ihtiyaçlarının ve taleplerinin karşılanmasında optimum özeni gösterdiğimizden emin olmalarını isteriz. Müşterilerimizin bizden beklentilerini anlayarak sistematik bir yaklaşım ile planlamak ve gerçekleştirmek bizden bekledikleri en temel talepleridir. Bu talebi karşılarken işimizin gerektirdiği özen ve dikkati göstermek, buna karşın uygun maliyet ve makul bir zaman planı sunmayı hedefleriz. Gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda kullandığımız metot ve yaklaşımlarımız, çalışma disiplinimiz, proje planı ve programlanmış zaman temrinlerine uygun elde ettiğimiz başarılarımızın müşterilerimiz tarafından takdir edilmektedir.
Mevcut müşterilerimiz her birinin değer olması ve yeni değerlerin katılmasında yeni fırsatlar oluşturmalarını sağlayacak iş ortaklarımız ve diğer paydaşlarımız ile geniş bir eko sistem oluşturmaya özen gösteriyoruz.

Musterilerimiz

Sizde değerli müşterilerimiz arasında yerinizi almak ve üst düzey bilişim ürün ve hizmetlerine ait fırsatlarından yararlanmak istermisiniz?


Fiyat Teklifi

Bizler müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun çözümü en uygun yöntem ile maliyetlerin kontrol edilebileceği bir fiyat politikası ile sunmaya özen gösteriyoruz. Fiyat teklifimizde müşterilerimiz gibi düşünerek, temel ihtiyaçlarını değerlendiriyor, öngörmedikleri ancak gerekli özellikleri bulundururken, maliyetlerin azaltılması için farklı opsiyonlar ile minimum gerekliliklerden ödün vermeden kalitemizi koruyan bir strateji izliyoruz.Fiyat_Teklifimiz


 

İş Ortaklarımız

Günümüz çalışma ortamlarında ne yazık ki tek bir teknoloji ve ürün tüm sorunların çözümünde yeterli ve etkili olamamaktadır. Projenin dolayısıyla işin gerektirdiği ürün ve hizmetlerin sağlanmasında teknoloji geliştiriciler, üreticiler, yerli ve yabancı tedarikçiler, ürün ve hizmet kalitesinden emin olduğumuz firmalar ile kalifiye ve belgelendirilmiş çalışanlardan oluşturduğumuz bir iş ağı kullanıyoruz. Müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hazırladığımız projelerimizde alanlarında uzman ve iş disiplinine sahip iş ortaklarımız ile birlikte oluşturduğumuz eko sistem içerisinde çözümler geliştiriyoruz.

IS_Ortaklarimiz

Sizlerle daha güçlüyüz! İş ortakları eko sistem içerisinde ürün ve hizmetleri ile çözüm sağlayan firmalar arasında yer almak ister misiniz?


İnsan Kaynakları ve Kariyer

En önemli değerler arasında ilk sırada alanlarında uzman işgücümüzü oluşturan insan kaynaklarımız görmekteyiz. İş modellerimizi benimsemiş, etik değerlere sahip, etkin iş yöntemlerini benimsemiş, iş disiplinine uygun sonuç odaklı, gelişmelere açık ve sürekli güncellenebilen bireylerden oluşmaktadır.
Sektöre değer katacak yeni bireylerin desteklenmesi amacıyla bilgi, yetenek ve becerilerine uygun görevler, kariyer planlarına göre uzmanlardan alacakları eğitimler, mesleki sertifikasyonun desteklenmesi, rehberlik çalışmaları ile hedefledikleri amaçlar ulaşmalarına imkan sunuyoruz. Yeni teknolojilerin öğrenilmesi ve uygulanmasında kariyer fırsatları oluşturarak güvenli rehberlik imkanları ile mesleki gelişimleri yanında etkili iletişim, liderlik, proje yönetimi geliştirme alanları memnuniyet düzeylerinin yükselmesini sağlarken ileri görüşlü, farklı fikirleri sistematik düşünebilmenizi sağlar.

Insan_Kaynaklari_Kariyer