Temel Metodolojimiz

“Doğru kararlar tecrübeden gelir, ancak tecrübe kötü kararlardan oluşur.”

Proje_Plani

Yönetimin gücü, genelleşmesi ile ters orantılı olarak gerçekleşir. Yani genel yaklaşımlara doğru ilerleyen bir yönetim işe odaklanmış yönetime göre daha zayıf ve güçsüzdür. Bu bakımdan biz işimiz olan alanlarda odaklanmış ve görev bilinci ile yönetim yaklaşımlarının sistematik işleyişini birleştiriyoruz. Yönetilebilir, metodolojik bir yaklaşım ile basit, uygulanabilir ve etkili adımlar belirleyerek planlama, uygulama, kontrol ve düzeltme döngülerinden oluşan bir geliştirme yaklaşımını kullanıyoruz. Doğru bir şekilde planlanmamış bir yaklaşım kullanmadan günümüz dünyasının karmaşık süreçlerini işletmek durumunda kalan bir endüstrinin başarıya ulaşma şansı yoktur. Bu bilinç ile rekabet edebilir koşullar oluşturmak, ekonomik sürdürülebilir yeniliklere, gelişime ve değişime anında tepki verebilen yöntem ve stratejiler oluşturuyoruz.

Metodolojimiz

Belirlediğimiz strateji ve yöntemler, müşterilerimizin ihtiyaçlarını karşılayacak, kendi müşteri memnuniyetlerini arttırmalarını sağlayacak, ekonomik ve rekabet edebilir bir piyasa oluşturacak, gerçekçi uygulanabilir, basitleştirilmiş ancak etkinliği kanıtlanmış teknik ve yaklaşımlardan oluşmaktadır. Müşterilerimizin gizlilik ilkelerimizden aldıkları güven sayesinde iş gerekenleri ve süreçlerinin analizinden başlamak üzere kendilerini keşfetmelerini sağlayacak bir yolculuğa birlikte çıkıyor, bu sırada farkında olmadıkları ancak kritik görev ve süreçlerini belirliyor, geliştiriyor, kayıt altına alarak en uygun yaklaşımı bularak uygulanmasını sağlıyor, gerekli kontrol ve düzeltmelerden sonra kendi operasyonlarında başarılarını denetleyerek takip ediyoruz.

Metodolojimizdeki aşamalar:

Metodolojimizdeki_Asamalar

Gereken bütün bilgileri elde etme: Önerilen projeden ya da süreçten ve işleyen benzer projelerin başarı hikâyelerinden mümkün olan her türlü bilgiyi elde edebilmek için müşterilerimizle birlikte çalışarak bilgi sağlarız.
Ortak bir vizyon geliştirme: Hizmet, süreçler ve projeler açısından yapısal modüllerin daha fazla geliştirilmesi için elde edilen bilgilerle müşterimiz ve kendi ekiplerimiz içerisinde yapacağımız görevlendirmeleri belirleriz.
Uygulanabilirlik Analizi: Hizmet, süreçler ve projelerimizin gerçek model ve iş ortamına uyum ve çalışabilirliğini denetlemek üzere farklı tasarımlar ve yöntemlerin bir arada kullanıldığı optimum yapının belirlenmesine çalıştırır. İş sürecin benzer modelleri araştırılır ve projenin uygulanabilirliğiyle ilgili öneriler oluşturularak detaylı çalışmalar yapılır.
Değerlendirme, Tahmin & Sonuçlandırma: Getirilen öneriler metodolojimize uygun sınanmalardan geçirilerek değerlendirilir. Gerekli zaman, maliyet, kaynak, süreç ve diğer planlama aşamalarından geçirilmiş tahmini sonuçlar belirlenerek gerçekleştirilir. Sonuçlanmış proje gereklilikleri kapsama ve sınamalarından sonra sonuçlandırılır.
Uyumlulaştırma: Projenin kurulması için önerilerde bulunularak, proje ya da sürecin tasarım yöntemlerinin oluşturulması sağlanır, destek hizmetlerinin kurgulanarak sağlanması, süreçlerin takvimini ve gerekli belgelendirmeler ile kullanıcı eğitimleri ve uyumlaştırma çalışmalarının oluşturulması sağlanır.