Ürün Geliştirme Metodolojimiz

Agile (Çevik) Yazılım Geliştirme Yaklaşımı

Agile geliştirme yaklaşımı, yazılım geliştirmede tekrarlanan ve artan döngüsel bir yaklaşımdır. Ekiplerin kendilerini etkili bir yönetim çerçevesi içerisinde organize ederek yüksek düzeyde işbirliğiyle hareket ettiği, protokollerin birbirini takip ettiği ve paydaşların değişen ihtiyaçlarını düşük maliyetli ve zamanında karşılayarak yüksek kalitede yazılımların üretildiği bir yaklaşımdır.
Çevik (Agile), modelleme yazılım sistemlerini etkili ve verimli bir şekilde modellemeye ve dokümantasyonunu yapmaya yönelik pratiğe dayalı yöntemlere verilen genel isimdir. Yazılım geliştirme amacıyla üretilen bu modelleme biçimi, kapsadığı değerler, prensipler ve pratikler sayesinde geleneksel modelleme metotlarına göre daha esnek ve kullanışlı bir şekilde uygulanabilir.

Urun_Gelistirme_Metodolojimiz

Çevik (Agile) Proje Yönetimi ile değişime açık, takım içi iletişimin üst düzeyde, hızlı ve sürekli ürün teslimi, test odaklı çalışma anlayış, basit ve gerçekçi bir planlama yapılmış projeler anlaşılmalıdır.

Başlıca Çevik Süreç Modelleri:
• Sınırsal programlama(Extreme Programming-XP)
• Çevik Birleştirilmiş Süreç (Agile Unified Process)
• SCRUM
• Test Güdümlü Geliştirme (Test-driven Development)
• Çevik bilgi Metodu (Agile Data Method)
• Özellik güdümlü geliştirme (Feature-Driven Programming)

Çevik Agile Metodolojisi ile sağladığımız faydalar;
• Yazılımın hızlı ve sürekli yenilenmesi ve gönderimi ile artan kullanıcı memnuniyeti
• Agile metodolojisinde temel gereksinimler ve ihtiyaçlar oldukça azdır,
• Metodoloji ile basit ancak gerçekçi sürdürülebilir özgün projeler sunulur,
• Geliştirme döngüleri küçük değişiklikler içeren çok sayıda sürüm gönderimi sağlar,
• Geliştirme ekipleri karar alma yetki ve sorumluluğuna sahiptir,
• Müşteri, kullanıcılar ve geliştiriciler arasındaki yakın iletişim ve işbirliği,
• Yazılımın çok sık güncellenir ve yenilenir, çözüm oluşturma zamanı çok kısalır,
• Çalışma motivasyonu yüksek uzman proje ekipleri oluşturulur,
• Riskler azaltılır ve yatırımın geri dönüşüm oranı (ROI) büyütülmüş olur,
• Müşteri talepleri ve değişen koşullara göre hızlı ve basit olarak uyum gösterme,
• Test süreçlerinin geliştirme sürecinde tamamlanması ile azaltılmış hata oranları,

Çevik (Agile) Metodolojisi ile aşağıdaki basit ancak etkili adımları kullanarak başarılı sonuçlar elde ederiz.
• Analiz ve Ön Rapor
• Mimari Analiz
• Teknik Belgeleme
• Mimari & Mühendislik Tasarım
• Arayüz Geliştirme
• Yazılım Geliştirme
• Test Süreçleri
• Beta Dağıtım
• Sorun Giderme
• Dağıtım

AGILE_Metodolojisi